Home Ekonomi Akdeniz Yatırım Holding, kar dağıtmayacak

Akdeniz Yatırım Holding, kar dağıtmayacak

by eudaylight

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi 7.032.758 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 2.547.756,39 TL net kar elde edilmiştir. Ancak, şirketimiz kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 hesap dönemi karı geçmiş yıllar zararının kısmen mahsup edilmesine dağıtılabilir karının dağıtılmamasına ve geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment